Prawo spadkowe – Zachowek
Czy masz prawo do zachowku? Napisz do nas


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo spadkowe – Zachowek
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo spadkowe – Zachowek
Temat ten jest bardzo popularny, a spory o zachowek niezwykle często kończą się w Sądzie.

Najbliższa rodzina testatora ma prawo do zachowku, jeśli nie zostali uwzględnieni w testamencie. Mają oni także prawo dochodzić swoich roszczeń względem darowizn, które spadkodawca dokonał przed śmiercią. Prawo do zachowku ma chronić osoby najbliższe spadkodawcy, który przed swoją śmiercią niekorzystnie rozporządzał swoim majątkiem.

Kto może dochodzić zachowku?
I. małżonek oraz zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki)
II. w przypadku kiedy nie miał dzieci – małżonek i rodzice

Prawo zachowku może również przechodzić na zstępnych np. w przypadku gdy osoba została niegodna dziedziczenia, odrzuciła spadek, została wydziedziczona lub zrzekła się umownie dziedziczenia.

Komu nie przysługuje roszczenie o zachowek?
I. osobom, które spadkodawca wydziedziczył w testamencie
II. osobom, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia przez Sąd
III. osobom, które odrzuciły spadek
IV. osobom, które zawarły umowę ze spadkodawcą dotyczącą zrzeczenia się dziedziczenia
V. małżonkowi, przeciwko któremu przed śmiercią testator wystąpił z pozwem o rozwód lub spearacji z jego winy, a żądanie było zasadne
VI. małżonkowi, z którym spadkodawca pozostawał w separacji

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo spadkowe – Zachowek
Artykuły dotyczące Prawo spadkowe