Prawo pracy – Wypowiedzenie umowy
Dowiedz się czy wypowiedzenie umowy było zgodne z prawem


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo pracy – Wypowiedzenie umowy
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo pracy – Wypowiedzenie umowy
Wypowiedzenie umowy

Przy wypowiedzeniu umowy należy pamiętać przede wszystkim o tym, że musi ono mieć formę pisemną.

Obie strony, zarówno pracownik jak i pracodawca mogą złożyć wypowiedzenie umowy.
Ponadto pracodawca musi pouczyć w wypowiedzeniu o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. Jeżeli wypowiadana umowa zawarta jest na czas nieokreślony pracodawca musi podać powód oraz skonsultować się z organizacją związkową, która reprezentuje pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać:
- datę i miejscowość
- dane pracownika oraz pracodawcy
- oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, należy wskazać datę zawarcia oraz strony
- oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia, należy wskazać kiedy upływa termin
- wskazanie podstaw wypowiedzenia umowy (w przypadku umowy na czas nieokreślony
- pouczenie o prawie do odwołania się do sądu pracy (obowiązek pracodawcy)
- podpisy obu stron

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo pracy – Wypowiedzenie umowy
Artykuły dotyczące Prawo pracy