Prawo rodzinne – Ustalenie ojcostwa
Napisz do nas i dowiedz się na co należy zwrócić uwagę!


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Ustalenie ojcostwa
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Ustalenie ojcostwa
Kto ma uprawnienia do złożenia pozwu o ustalenie ojcostwa dziecka?

Legitymacja do występowania w procesie ma dwie formy: czynną oraz bierną.

Do pierwszej grupy w przypadku powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa zalicza się: męża matki, matkę dziecka, dziecko oraz prokuratora.
Bez względu na stosunek do dziecka nikt inny z poza wymienionej grupy osób nie posiada legitymacji do występowania z pozwem. Istnieje jednak wyjątek w przypadku, gdy mąż matki jest całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu zaburzeń psychicznych lub choroby psychicznej. Wtedy z powództwem może wystąpić przedstawiciel ustawowy.

Do drugiej grupy, osób występujących w procesie w charakterze biernym zalicza się osoby, które występują po stronie pozwanej. Zalicz się tu analogicznie męża matki, matkę dziecka oraz dziecko.
Regulacje kodeksowe:
- mąż matki wnosi powództwo przeciwko matce i dziecku, a jeżeli matka nie żyje tylko przeciwko dziecku (art.66)
- matka wnosi powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje tylko przeciwko dziecku ( art. 69§2)
- dziecko wnosi powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje przeciwko jej mężowi, natomiast jeżeli mąż matki nie żyje powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy( art. 70§2)

Ponadto istnieje przepis stanowiący, iż po śmierci dziecka zaprzeczenie ojcostwa jest niemożliwe. Jeżeli zgon nastąpi podczas trwania procesu sąd z urzędu zobligowany jest do zawieszenia postępowania.
Ze względu na charakter osobisty roszczenia, pozew o zaprzeczenie ojcostwa dziecko może wnieść dopiero po osiągnięciu pełnoletniości. Wcześniej powództwo może wnieść za dziecko prokurator.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Anna Zaborowska
Specjalista od spraw klienta
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo rodzinne – Ustalenie ojcostwa
Artykuły dotyczące Prawo rodzinne