Prawo pracy – Urlop
Oblicz ile przysługuje Ci urlopu


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo pracy – Urlop
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo pracy – Urlop
Jaki jest wymiar urlopu?

Podstawowe terminy:

I. 20 dni w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10lat
II. 26 dni w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 10lat

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do płatnego, corocznego urlopu wypoczynkowego. Prawa nie można się zrzec.
Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje pracownikowi 1/12 wymiaru urlopu, przysługującego po roku pracy. Wymiar urlopu w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo pracy – Urlop
Artykuły dotyczące Prawo pracy