Prawo pracy – Upomnienie/Naganna
Zapytaj specjalisty z dziedziny prawa pracy


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo pracy – Upomnienie/Naganna
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo pracy – Upomnienie/Naganna
Pracodawca oprócz obciążenia pracownika upomnieniem czy naganną, może też nałożyć na niego karę pieniężną.

Ustawodawca przewidział dla pracodawcy pewne instrumenty, które można wykorzystywać w przypadku nie przestrzegania porządku oraz organizacji pracy przez pracowników.

Stosowanie upomnienia i naganny dotyczą określonych działań, które muszą być bezprawne i zawinione. Kary te stosuje się do poniższych wykroczeń:
- nieprzestrzegania organizacji pracy oraz porządku
- lekceważenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- ignorowanie ustalonego systemu meldunku w pracy, przybycia oraz obecności

Kary pieniężne – pracodawca może je potrącać z wynagrodzenia za pracę pracownika, te środki mogą jednak być przekazywane tylko na doskonalenie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.

- lekceważenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- spożywanie alkoholu podczas pracy
- ignorowanie przepisów przeciwpożarowych

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Anna Zaborowska
Specjalista od spraw klienta
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo pracy – Upomnienie/Naganna
Artykuły dotyczące Prawo pracy