Prawo cywilne – Umowy
Napisz nam jaki masz problem


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Umowy
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Umowy
Elementy obligatoryjne podczas zawierania umowy pisemnej:

1. Data - Bez wyjątków, każda umowa zawierana w formie pisemnej musi być opatrzona datą.
2. Miejsce zawarcia umowy – jest to element, który ma wpływ na to jakiemu prawu podlega umowa oraz jaki sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu w razie jego wystąpienia.
3. Strony umowy – należy jasno określić, kto podpisuje umowę i kogo ona wiąże. Im więcej danych, tym większa pewność, że nie będzie w późniejszym czasie problemów z określeniem tożsamości stron.
4. Zobowiązanie – należy opisać treść zobowiązania, które jest przedmiotem umowy. Należy określić wszystkie istotne dla stosunku kwestie.
5. Podpis – Każda umowa w formie pisemnej wymaga podpisu zawierających ją stron.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo cywilne – Umowy
Artykuły dotyczące Prawo cywilne