Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie społeczne
Wypadek przy pracy? Napisz do nas


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie społeczne
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie społeczne
Odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aby odszkodowanie zostało wypłacone należy wykazać, że uszczerbek w efekcie powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy sytuacji zdrowotnej. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu różni się od stałego tym, że po okresie 6miesięcy od wypadku jest możliwa poprawa sprawności. Po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji pracownicy ZUS określają stopień uszczerbku oraz okoliczności związane z wypadkiem.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, aby uzyskać jednorazowe odszkodowanie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: osobiście, w przypadku zatrudnienia: poprzez pracodawcę):
- wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu (w %) i przyznanie odszkodowania
- dokumentacja medyczna, będąca podstawą wydania orzeczenia
- druk N-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia, leczeniu oraz rehabilitacji od lekarza prowadzącego
- druk N-10 – wywiad zawodowy
Dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane:
- protokół zdarzenia
- karta wypadku
- zeznania świadków
- prawomocny wyrok Sądu Pracy
- decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie społeczne
Artykuły dotyczące Prawo ubezpieczeniowe