Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie samochodowe
Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie samochodowe
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie samochodowe
1. Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie z autocasco?

I. Zaniedbanie pojazdu lub rażąca niedbałość – ubezpieczalnia odmówi nam wypłaty odszkodowania jeżeli uzna, że beneficjent nie dołożył wszelkich staranności aby zapobiec przyczynom wydarzenia (np. jazda na starych, wyeksploatowanych oponach). Agent może też uznać, że ubezpieczony zaniedbał samochód, gdyż mógł go w jakiś sposób zabezpieczyć lub pielęgnować, licząc się z tym że szkoda powstanie.

II. Kradzież auta i zgubione kluczyki – w przypadku kradzieży auta jeżeli beneficjent nie odda dokumentów i kluczy od samochodu ubezpieczycielowi wypłata odszkodowania zostanie wyłączona. Jedynym wyjątkiem jest kradzież samochodu i kluczyków w wyniku rozboju.

III. Szkoda umyślna – odszkodowanie również nie zostanie wypłacone, jeżeli ubezpieczyciel udowodni, iż pojazd został celowo uszkodzony.

IV. Szkody powstałe w wyniku eksploatacji – czyli te, które powstają w skutek normalnego zużycia samochodu z biegiem czasu.

V. Kierowca pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, ucieczka z miejsca wypadku – wyłącza wypłatę odszkodowania (autocasco oraz OC).

VI. Brak odpowiedniej dokumentacji – brak przeglądu, badania technicznego, rejestracji pojazdu.

VII. Udział w rajdach oraz wyścigach samochodowych/taksów

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie samochodowe
Artykuły dotyczące Prawo ubezpieczeniowe