Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie nieruchomości
Opisz swój problem


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie nieruchomości
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie nieruchomości
Najczęstsze przyczyny, gdy ubezpieczyciel wyłącza możliwość wypłaty ubezpieczenia:

I. Kwota warunkowa – czy też inaczej zwana przez ubezpieczycieli franszyza integralna. Jest to kwota od której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę.

II. Błąd formalny podczas budowy – ma miejsce, gdy ubezpieczyciel odkryje, że podczas budowy uczestniczyły osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji/pozwoleń
III. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez osobę ubezpieczoną lub osoby, żyjące razem z nim we wspólnym gospodarstwie domowym odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Również nie zostanie wypłacone odszkodowanie jeśli powyższe osoby były w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków i substancji psychotropowych.

IV. Zaniedbania lub rażąca niedbałość – ubezpieczalnia nie wypłaci pieniędzy jeśli uzna, że ubezpieczony nie dołożył wszelkich staranności aby zapobiec przyczynom wydarzenia i zaniedbał mieszkanie, gdy mógł je w jakiś sposób zabezpieczyć.

V. Okres karencji – ustalany umownie, jednak z reguły ubezpieczalnie przyjmują okres 30dni po zakupie polisy, wtedy rozpoczyna się odpowiedzialność za szkody.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Anna Zaborowska
Specjalista od spraw klienta
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie nieruchomości
Artykuły dotyczące Prawo ubezpieczeniowe