Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z polisy na życie?


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie na życie
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie na życie
Poniżej przedstawiamy przyczyny będące podstawą odmowy wypłaty ubezpieczenia:

I. Uprawianie ryzykownych sportów i sportów wyczynowych – chodzi tu o ochronę w przypadku wypadków będących następstwem uprawiania sportu.
II. Zatajanie informacji i kłamstwo – jeżeli ubezpieczony podał fałszywe informacje lub coś zataił, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia. Np. zatajenie choroby, nałogów, miejsca pracy etc.

III. Samobójstwo – za zwyczaj firmy ubezpieczeniowe przyjmują okres 2 lat od zawarcia polisy do niewypłacania odszkodowania w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy ubezpieczony odbiera sobie życie. Również może zostać odmówiona wypłata odszkodowania w przypadku, gdy osoba ubezpieczona była pod wpływem alkoholu oraz narkotyków czy substancji psychotropowych.

IV. Śmierć za granicą – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli osoba przeniosła się do innego kraju i tam zmarła.

V. Śmierć w skutek wojny/terroryzmu

VI. Polisa nieważna – często zdarza się tak, że ubezpieczony myśli, że jego polisa jest opłacona. Należy regularnie kontrolować i sprawdzać czy opłaty są dokonane. W przeciwnym razie polisa naturalnie wygasa.

VII. Podmiot uprawniony nie zgłosi się – w przypadku śmierci, gdy beneficjent nie zgłosi się po odbiór pieniędzy, ubezpieczalnia zachowuje dla siebie.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Anna Zaborowska
Specjalista od spraw klienta
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo ubezpieczeniowe – Ubezpieczenie na życie
Artykuły dotyczące Prawo ubezpieczeniowe