Prawo cywilne – Terminy
Opisz swój problem!


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Terminy
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Terminy
Ogólne zasady obliczania terminów

Przestrzeganie i dotrzymywanie terminów jest bardzo istotne w przypadku prawa ze względu na powstawanie oraz ustanie skutków cywilnoprawnych. Zasady dotyczące obliczania terminów określone zostały w Kodeksie Cywilnym. Sąd, Organy Państwowe lub inne podmioty mogą ustalić sposób obliczania terminów, poniższe reguły stosuje się wtedy, kiedy podmiot sposobu tego nie określił.

I. Dni
- Jeżeli do czynienia mamy z terminem określonym w dniach, po upływie dnia ostatniego kończy nam się termin.
- Jeżeli za początek terminu uznano określone zdarzenie, przy liczeniu terminu nie uwzględnia się dnia zdarzenia.
Np. 14 dni na odwołanie od dnia doręczenia. Pismo otrzymaliśmy 15 września 2017 – termin 14 dni liczymy od dnia 16 września (15 września – zdarzenie „dzień doręczenia”). Termin upływa z końcem dnia 30 września 2017.

II. Tygodnie/Miesiące/Lata
- Termin ten kończy się z dniem, którego data/nazwa odpowiada pierwotnemu terminowi, a jeżeli nie ma takiego dnia w miesiącu, kończy się z jego ostatnim dniem
Np. Termin trzymiesięczny od dnia 31 marca upłynie z końcem 30 czerwca.
Wyjątek: wiek. Np. uzyskanie pełnoletności – termin 18 lat upływa już z początkiem dnia urodzin

III. Dni wolne od pracy
- w przypadku, gdy na ostatni dzień terminu przypadnie nam ustawowo dzień wolny od pracy, wtedy termin upływa następnego dnia powszedniego
- dni wolne od pracy: niedziela, dni świąteczne
- UWAGA: ustawowo sobota nie jest dniem wolnym od pracy!!!!

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo cywilne – Terminy
Dla właścicieli i zarządców
Umowa sprzedaży samochodu
Artykuły dotyczące Prawo cywilne