Prawo rodzinne – Opieka nad dzieckiem
Pomożemy Ci wyjaśnić kto ma prawo do opieki i na co powinieneś zwrócić uwagę!


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Opieka nad dzieckiem
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Opieka nad dzieckiem
Władza rodzicielska

W przypadku wydania wyroku rozwodowego (również przy rozwodzie bez orzekania winy), sąd orzeka o władzy rodzicielskiej oraz opiece nad dziećmi:

- pozostawiając pełną władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym rodzicom;
- powierzając wykonywanie tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka;
- ograniczając władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;
- pozbawiając władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców;
- zawieszając władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców.

Powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi może być dokonane jedynie z punktu widzenia dobra tych dzieci. Sąd rozstrzyga o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z interesem dzieci, mając na względzie m.in. wiek i płeć dziecka, fakt dotychczasowego wychowywania dziecka tylko przez jednego z małżonków i możliwość zaburzeń psychicznych u dziecka w razie zmiany dotychczasowych warunków, w jakich było wychowywane (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 16.06.1958 r., IV CR 383/57).

Przyjmuje się, że zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstrukcję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka (tak uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 21.11.1952 r., C 1814/52).

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo rodzinne – Opieka nad dzieckiem
Artykuły dotyczące Prawo rodzinne