Prawo cywilne – Pełnomocnictwo
Opisz jaki jest problem!


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Pełnomocnictwo
Umowa zlecenie
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Pełnomocnictwo
Jaką formę?

Istnieją różne rodzaje pełnomocnictwa w zależności od tego, do czego chcemy daną osobę upoważnić. Przepisy prawa, ze względu na bezpieczeństwo, określają także w jakich przypadkach występuje wymóg pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwa materialne

I. Pełnomocnictwo ogólne – taki dokument wymagany jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pozwala upoważnionemu podejmować czynności zwykłego zarządu (np. wszelkie podstawowe czynności dotyczące nieruchomości, zarządzanie, pobieranie pożytków ect.)

II. Pełnomocnictwo rodzajowe/gatunkowe – określa grupę czynności prawnych, do których upoważniamy daną osobę

III. Pełnomocnictwo szczególne – wymagane w przypadku określonej sytuacji, dotyczy czynności prawnej każdego typu

Pełnomocnictwo niematerialne

IV. Pełnomocnictwo procesowe – upoważnia do reprezentowania osoby przed Sądem. Pełnomocnictwo może być ogólne lub upoważniające podmiot do prowadzenia określonych rodzajów spraw oraz do dokonywania określonych czynności procesowych.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
+48 58 88 10 567
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo cywilne – Pełnomocnictwo
Artykuły dotyczące Prawo cywilne