Prawo pracy – Klauzule w umowie
Co dalej? Napisz do nas


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo pracy – Klauzule w umowie
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo pracy – Klauzule w umowie
Jak to działa?

W umowie o pracę wielu pracodawców chcąc zabezpieczyć poufne informacje dotyczące organizacji swojej firmy, wprowadza dla pracownika klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji.

Oznacza to, że w trakcie trwania stosunku pracy nie wolno mu wykonywać (odpłatnie czy też nieodpłatnie) żadnych działań, które polegają na tym samym lub podobnym zakresie obowiązków, które wykonuje dla pierwotnego pracodawcy.

Ponadto, do odpowiedzialności zostanie pociągnięty pracownik, który działa na szkodę przedsiębiorstwa w stosunku do jego prowadzonej działalności, usług oraz towarów.

Co dzieje się, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana?

Klauzula o zakazie konkurencji, w przypadku niewypłacenia przez pracodawcę odszkodowania dla pracownika za przestrzeganie klauzuli (w wysokoście min. ¼ wynagrodzenia) staje się nieważna.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo pracy – Klauzule w umowie
Artykuły dotyczące Prawo pracy