Prawo spadkowe – Dział spadku
Masz pytania? Napisz do nas


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo spadkowe – Dział spadku
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo spadkowe – Dział spadku
Jak można podzielić spadek?

Dział spadku może być dokonany na dwa sposoby:
- umownie
- sądowo

I. Dział spadku umowny

Spadkobiercy mogą sporządzić umowę, w której odniosą się co do podziału spadku. Umowa spisywana jest w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy są jednomyślni co do jego podziału i nie musi dotyczyć całego spadku. Jeżeli istnieją spory, umowę można sporządzić jedynie co do części do której spadkobiercy są zgodni. W przypadku podziału nieruchomości umowa wymaga formy aktu notarialnego.

II. Dział spadku sądowy

W przypadku, gdy spadkobiercy nie są jednomyślni każdy z nich może zawnioskować do Sądu o dział spadku. We wniosku można zawrzeć swoją propozycję podziału, jednakże Sąd nie jest nią związany, bada okoliczności dotyczące:
- stanu majątkowego spadkobierców
- stosunków spadkobierców
- miejsce zamieszkania spadkobierców
- przedmioty w spadku

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo spadkowe – Dział spadku
Artykuły dotyczące Prawo spadkowe