Prawo pracy – Dyskryminacja
Specjalista odpowie Ci na Twoje pytania


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo pracy – Dyskryminacja
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo pracy – Dyskryminacja
Co jest ważne?

Dyskryminacja w miejscu pracy może dotyczyć przede wszystkim:

- odmowę nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy
- niesprawiedliwe ukształtowanie wynagrodzenia lub warunków pracy, pominięcie przyznania awansu lub innych świadczeń pracowniczych
- pominięcie udziału pracownika w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Aby wnieść pozew do Sądu o dyskryminację w miejscu pracy, należy przede wszystkim zebrać konkretne dowody, aby zaistniały szanse do przyznania nam odpowiedniego odszkodowania. Pracodawcy zazwyczaj posiadają przygotowaną przez adwokatów lub radców prawnych linię obrony i jedynie twardymi dowodami możemy przekonać sąd do naszej racji. Należy wskazać sytuacje i potwierdzić je formalnie, najlepiej określić również jakie przepisy zostały naruszone oraz w jakim momencie zaistniało nierówne traktowanie na tle reszty współpracowników.

Dowody, które mogą być pomocne przy wnoszeniu przez pracownika pozwu o dyskryminację:
- zeznania wiarygodnych światków (np. współpracowników)
- dokument, który będzie potwierdzeniem nierównego traktowania w miejscu pracy (np. umowa, regulamin, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę)
- dokumenty wskazujące nierówne traktowanie (np. dokument dotyczący uprawnień rodzicielskich, dotyczący wyznania, polityki, orientacji seksualnej, korespondencje e-mailowe itp.)

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo pracy – Dyskryminacja
Artykuły dotyczące Prawo pracy