Twórcy oraz członkowie Juramo Grupy Prawnej to osoby wykształcone oraz doświadczone w prawie. Przez nasze hasło chcemy przekazać naszą misję. Kluczem naszej pracy jest poświęcenie i zaangażowanie. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie. Prawo powinno gwarantować każdemu bezpieczeństwo, dlatego pomagamy chronić istotne dla naszych klientów wartości. Każda sprawa jest dla nas ważna.

Wyróżniamy się przede wszystkim działalnością internetową. Pomagamy naszym klientom w kraju i za granicą. Gwarantujemy bezpieczeństwo oraz prywatność, dzięki czemu można nam w pełni zaufać. Każdy z naszych prawników dostępny jest zdalnie, co daje sprawną możliwość kontaktu. Obniża to zbędne koszty, dzięki czemu Nasza usługa prawnicza staje się przestępna w cenie. Sprawiamy, że bardziej niż kiedykolwiek usługi pomocy prawnej dostępne są dla jeszcze większej grupy osób.

Zagadnienia prawne, z którymi na co dzień boryka się człowiek mogę być bardzo skomplikowane. Kto nie rozumie systemu działania prawa oraz nie posiada w tym kierunku wykształcenia, nie jest w stanie rozwiązać ich w pełni samodzielnie. Zaufaj nam!

Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, analizujemy różne możliwości i dajemy gwarancję, że temat zostanie w pełni wyczerpany. Dobro naszego klienta jest dla nas najważniejsze.

 

Zespół Juramo – jesteśmy dla Ciebie.

"Alimenty"

Stronę Juramo znalazłam przypadkiem w internecie. Obecnie moja sprawa jest już rozwiązana, chodziło o alimenty na dziecko i chciałabym podzielić się pozytywną opinią. Jestem bardzo zadowolona z pomocy serwisu. Porady były profesjonalne i pomocne. Widać, że prawnicy Juramo znają się na temacie i podają dobre wskazówki swoim klientom.

Wiktoria, Gdańsk

Pierwsza pomoc prawna
Nasza strona internetowa tworzy możliwość zdalnego uzyskania pierwszej pomocy prawnej. Dzięki formularzom, które znajdą Państwo na naszej stronie, można przesłać zapytanie do prawnika lub odpowiedzieć na pytania, pozwalające nam ustalić sedno Państwa sprawy. W krótkim czasie jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa opinię specjalisty.

"Szybko i profesjonalnie!"

Dzięki pomocy serwisu Juramo udało mi się znaleźć najlepszego specjalistę w Niemczech od prawa gospodarczego. Pomógł mi rozwiązać moje problemy związane z firmą za granicą.

Andrzej, Toruń

Działamy w Polsce i w Niemczech
Nasza firma pomaga Polakom na terenie kraju oraz w Niemczech. Współpracujemy tylko z najlepszymi prawnikami.

Dołącz do naszej drużyny!
Poszukujemy partnerów do współpracy.
Co robimy?

Juramo to firma, która stawia na profesjonalizm oraz nowoczesne podejście do doradztwa prawnego.
Nasz zespół staramy się zasilać osobami, które posiadają ciekawe doświadczenie zawodowe oraz wyznają takie wartości jak lojalność, profesjonalizm oraz komunikacja. Poszukujemy osób, które legitymują się nie tylko bardzo dobrą znajomością prawa, ale także kreatywnych i potrafiących odnieść się do obecnych realiów gospodarczych.

Prawnicy, którzy dołączają do naszej grupy stają się częścią rosnącej firmy do której dobieramy osoby utalentowane i dążące do osiągania wspólnych celów.

Nasza oferta
Oferujemy naszym pracownikom:
• Wiek conajmniej 27 lat
• Doświadczenie zawodowe
• Wykształcenie wyższe kierunek prawniczy
• Dobra organizacja pracy, precyzyjność, kreatywność
• Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów/umów
• Wysoki poziom wiedzy merytorycznej
• Mile widziana znajomość języków obcych
Wyślij do nas swoje
zgłoszenie!
Weronika Stachura
Prawnik


Nasz zespół
Matthias Matuschewski
Adwokat w Niemczech

Adwokat Izby Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin). Kwalifikacje prawnicze zdobył na na europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Freie Universität Berlin.
Podczas aplikacji pracował między innymi w znanej kancelarii międzynarodowej, berlińskiej prokuraturze oraz w urzędzie skarbowym. Oprócz działalności adwokackiej jest też docentem na jednej z renomowanych szkół wyższych w Berlinie - Hochschule fur Wirtschaft und Recht.
Specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym i prawie gospodarczym.

Weronika Stachura
Prawnik

Swoje kwalifikacje w kierunku Prawa zdobywała na Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Absolwentka prawa. Podczas studiów jak i za równo po, zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W tym czasie zapoznała się bardzo dobrze z systemem pracy prawniczej. Obecnie kształci się w kierunku niemieckiej aplikacji adwokackiej, zdobywając jednocześnie doświadczenie jako młody prawnik w Juramo.
Specjalizuje się w prawie cywilnym.

Anna Zaborowska
Doradca Klienta

W razie problemów, Anna służy pomocą oraz informacją.

Inwestorzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w ramach Programu Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
udostępniania treści cyfrowych oraz korzystania ze strony internetowej
przy wykorzystaniu Prawniczego Serwisu Internetowego
www.juramo.pl
„Juramo Grupa Prawna”

wersja z dnia: 20 czerwca 2019


§ 1
Przepisy ogólne


Niniejszy regulamin określa warunki i rodzaje świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniania treści cyfrowych oraz zasady korzystania ze strony internetowej przy wykorzystaniu Prawniczego Serwisu Internetowego „Juramo Grupa Prawna” znajdującego się pod adresem strony internetowej: www.juramo.pl zwanego dalej „Serwisem”.§2
Usługodawca


Właścicielem Serwisu jest Weronika Stachura prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą „Juramo Grupa Prawna, Weronika Stachura”, o numerze NIP 5851455708 REGON 367470537, tel. +48508802288, adres e-mail: biuro@juramo.pl zwana dalej „Usługodawcą”.


§3
Usługobiorca 1. Podmiot korzystający z usług serwisu internetowego Juramo Grupa Prawna, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zwany jest dalej „Usługobiorcą”.

 2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą, osoba fizyczna pozbawiona zdolności do czynności prawnej lub ograniczona w zdolności do czynności prawnej działająca przez przedstawiciela ustawowego (rodzic, kurator, opiekun).

 3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę uwarunkowane jest akceptacją Regulaminu.

 4. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym przez Usługodawcę i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 5. Wraz z akceptacją Regulaminu Usługobiorca oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 6. Zakazanym jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści mających charakter bezprawny oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu.

 7. Usługobiorca może korzystać z treści, które publikowane są w Serwisie, stosując się do przepisów Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także przestrzegając praw autorskich, zwracając w szczególności uwagę na treść § XXXX niniejszego Regulaminu.

 8. Regulamin dostępny jest bezpłatnie i może być w każdym czasie pozyskiwany, utrwalany oraz odtwarzany przez Klienta.


§4
Usługi 1. Skorzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, udostępnionego na stronie serwisu, a także z opisem, warunkami oraz cennikiem usługi, a także Regulaminami szczególnymi co do poszczególnych usług.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są odpłatnie, wyłącznie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przez co rozumie się: wiadomości e-mail, SMS, telefon, Skype, chat lub inne środki komunikacji, z wyjątkiem osobistego spotkania z Usługobiorcą.

 3. Celem świadczenia usług jest szybki dostęp do informacji i opinii prawniczych, sprzedaż dokumentów przez serwis, pośrednictwo i pomoc przy otwieraniu działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego w kraju i za granicą.
  4. Usługodawca zaznacza, że nie świadczy usług polegających na:
  a. Prowadzeniu i świadczeniu usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna, doradztwa podatkowego. Wszelkie materiały dostarczane w ramach Usług stworzone są przez prawników współpracujących z „Juramo Grupą Prawną”.
  b. Działalności adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, mediatorów, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych.
  c. Doradztwa z reprezentacją w sądowych sprawach karnych, cywilnych oraz dotyczących prawa pracy.

 4. Występowania w postaci pełnomocnika strony przed sądem oraz innymi organami w sprawach prowadzonych lub pod patronatem adwokatów oraz radców prawnych.

 5. Usługodawca może świadczyć usługę, która polega na wyszukaniu profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. Usługodawca zaznacza, że umowa współpracy zawierana jest wtedy między Usługobiorcą i pełnomocnikiem (adwokatem, radcą).

 6. Usługodawca zaznacza, że Usługi świadczone poprzez Serwis polegają na możliwości skorzystania z dostępu do otrzymania informacji lub opinii prawnej, a także do kontaktu z Prawnikiem. Świadczone Usługi nie są usługami prawniczymi.

 7. Przedmiotem świadczenia usług są:

 8. Sprzedaż wzorów dokumentów prawniczych dostępnych w Serwisie w sekcji „Pisma i dokumenty” poprzez przesyłanie ich drogą zgodnie z zasadami określonymi w §XXXX Regulaminu.
  b. Skorzystanie z usługi „Prawnik w Polsce” zgodnie z zasadami określonymi w § Regulaminu.

 9. Skorzystanie z usługi „Prawnik w Niemczech” zgodnie z zasadami określonymi w § Regulaminu.

 10. Skorzystanie z usługi „Twoja firma” zgodnie z zasadami określonymi w § XXXX „Twoja firma” Regulaminu.

 11. Usługodawca świadczy poprzez Serwis usługi odpłatne oraz nieodpłatne.
  a. Do usług odpłatnych zalicza się korzystanie z sekcji serwisu: „Prawnik w Polsce”, „Prawnik w Niemczech”, „Pisma i dokumenty”, „Twoja firma”.
  b. Do usług bezpłatnych zalicza się dostęp do publicznych treści zawartych w Serwisie określonych przez Usługodawcę, subskrypcję newslettera, dostęp do bloga. Wyłącznie Usługodawca może ustalić rodzaj, sposób oraz czas dostępu do bezpłatnych usług.

 12. Wykonanie Usługi polega na przesłaniu treści w załączonym przez Prawnika pliku wraz z ewentualnymi załącznikami. Stosuje się przepisy § 6 pkt. 12-15 niniejszego Regulaminu.


§5
Wymagania techniczne  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników ze stałym dostępem do internetu.

 2. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.

 3. Aby korzystać z serwisu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w wersjach co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skriptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.

 4. Korzystanie z Usług powiązane jest z posiadaniem konta poczty elektronicznej, które jest czynne i poprawnie skonfigurowane.

 5. Usługobiorca korzystający z usług Serwisu musi posiadać na komputerze lub urządzeniu programy, które pozwalają odczytywać, edytować oraz przesyłać pliki pochodzące z oprogramowania Office wersja 2010, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX, a także możliwość odczytywania i przesyłania plików *.PDF.


§6
Prawnik w Polsce 1. Usługa „Prawnik w Polsce” polega na przesłaniu przy użyciu serwisu przez Usługobiorcę zapytania o wydanie informacji lub opinii prawnej dotyczącej danego, opisanego przez Usługobiorcę zagadnienia związanego z problemem prawnym. Opinia lub informacja przygotowywana jest przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego lub doradcę prawnego, posiadającego niezbędną wiedzę i praktykę, zwanego dalej „Prawnikiem”. Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest drogą e-mail.

 2. W ramach usługi, prawnik dokonuje szczegółowej analizy stanu prawnego sprawy. Bazując na przesłanych przez Usługobiorcę dokumentach oraz na podstawie zebranych materiałów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz orzecznictwa, po uprzednim opłaceniu Usługi przez Usługobiorcę wydaje opinię lub informację prawną, zwane dalej „Odpowiedzią na pytanie” wskazując zgodnie z prawem jakie możliwości rozwiązania sytuacji może wykorzystać Usługobiorca w przedstawionym przez siebie przypadku. Dokument przesyłany jest drogą e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres w Formularzu zamieszczonym w Serwisie.

 3. Informacja, bądź opinia prawna tworzona jest wyłącznie na podstawie opisanej przez Usługobiorcę sytuacji zawartej w samodzielnie wypełnionym Formularzu lub poprzez udzielenie odpowiedzi w Formularzu odpowiedzi. Usługobiorca nie może traktować odpowiedzi na pytanie jako podstawy do podejmowania działań.

 4. Informacja prawna jest rozumiana jako zwięzła odpowiedź na zapytanie prawne. Ma zastosowanie, gdy prawnik nie musi dokonywać szczegółowej analizy stanu faktycznego oraz dokumentów związanych ze sprawą, oceniać sytuacji, wskazywać rozwiązań. Informacja prawna wydawana jest na podstawie podanych informacji w sprawie, opiera się głównie na obowiązujących przepisach prawa dotyczących danego zagadnienia.

 5. Opinia prawna jest rozumiana jako szczegółowa odpowiedź na zapytanie prawne. Ma zastosowanie, gdy prawnik dokona szczegółowej analizy stanu faktycznego oraz prawnego, dokumentów związanych ze sprawą, oceni sytuację lub wskaże rozwiązanie. Opinia prawna zawiera także możliwość stworzenia na życzenie Usługobiorcy dokumentów i pism prawnych.

 6. Usługodawca ma prawo do wyboru odpowiedniego rodzaju Usługi co do sprawy opisanej przez Usługobiorcę.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, w przypadku gdy odpowiedź wymaga udzielenia porady prawnej lub wydania opinii prawnej.
  Może to mieć miejsce, gdy: należy zbadać treść skomplikowanych dokumentów; wydać opinię prawną; wskazać rozwiązanie, które może mieć wpływ na sytuację prawną Usługobiorcy; ocenić i oszacować działania oraz skutki związane z zachowaniem Usługobiorcy oraz podmiotów przedstawionych w opisie.

 8. Pierwsza forma przesłania zapytania polega na wypełnieniu podstawowego formularza kontaktowego zwanego dalej „Formularzem” znajdującego się na stronie głównej oraz podstronach serwisu. Usługobiorca wpisuje swoje imię i nazwisko, poprawmy adres e-mail, ewentualnie: numer telefonu kontaktowego oraz kod pocztowy, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymanie bezpłatnych powiadomień (również sms) dotyczących wykonywania Usługi, w tym wyceny oraz zawiadomienie o przesłaniu informacji lub opinii prawniczej. Usługobiorca opisuje sytuację prawną oraz zadaje pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź od prawnika. Usługobiorca może także dołączyć do Formularza dokumenty lub inne pliki powiązane ze swoim zapytaniem. Serwis akceptuje następujące formaty plików: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.zip. Inne formaty plików mogą zostać niezaakceptowane. Rozmiar pliku może wynosić maksymalnie 5MB.

 9. W polu „Wybierz plik” Usługobiorca może dodać dokumenty lub skany, które związane są bezpośrednio z przesłaniem zapytania.

 10. Druga forma przesłania zapytania polega na wybraniu odpowiedniej dziedziny prawa oraz tematyki zapytania z listy zagadnień oferowanej na podstronie Serwisu znajdującej się w zakładce „Prawnik w Polsce”. Usługobiorca wybiera zagadnienie, w związku z którym ma problem prawny. Usługobiorca, w zależności od tego, jakie zagadnienie wybrał, przekierowany jest dalej do Formularza opisu problemu i zadania pytania, bądź do formularza odpowiedzi zwanego dalej „Formularzem odpowiedzi”.

 11. Usługodawca oświadcza, że wyraża zgodę na samodzielne przygotowanie treści Odpowiedzi lub powierzenie danej sprawy Prawnikowi.

 12. Treść Odpowiedzi dostarczana jest Usługodawcy jedynie drogą elektroniczną przy użyciu poczty mailowej w rozumieniu użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 13. Treść Odpowiedzi tworzona jest na postawie ustawodawstwa polskiego i przesyłana jest w terminie do 24 godzin od momentu zaksięgowania umówionej kwoty wynagrodzenia na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail, chyba że Regulamin stanowi inaczej

 14. Treść Odpowiedzi tworzona jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa w dniu udzielenia Odpowiedzi oraz jedynie na podstawie stanu faktycznego, który Usługodawca opisał w Formularzu.

 15. Treść Odpowiedzi może być tworzona na podstawie przepisów obowiązujących uprzednio, gdy stan faktyczny sprawy tego wymaga.

 16. Z chwilą zaksięgowania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi na rachunek bankowy Usługodawcy, Prawnik zacznie przygotowywanie treści Odpowiedzi.

 17. Usługodawca może po uprzednim uzgodnieniu przesłać potwierdzenie przelewu, aby Usługa została wykonana w jak najszybszym czasie, nie szybciej jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu przesłania potwierdzenia przelewu.

 18. Usługodawca może po uprzednim uzgodnieniu otrzymać treść Odpowiedzi w formie rozmowy telefonicznej, rozmowy Skype lub innej formy rozmowy i porozumiewania się na odległość. Odpowiedź wtedy nie może być otrzymana w formie pisemnej.

 19. Usługobiorca ma prawo do przesłania dodatkowego pytania dotyczącego treści Odpowiedzi, zwanego dalej „Dodatkowym pytaniem”.

 20. Termin odpowiedzi na Dodatkowe pytanie zadane przez Usługobiorcę wynosi 48 godzin od momentu przesłania drogą elektroniczną treści pytania. Co do treści odpowiedzi na Dodatkowe pytanie przepisy dotyczące Odpowiedzi stosuje się odpowiednio.

 21. Usługobiorca nie może skarżyć treści Usługi w zakresie niekompletności lub nieprzydatności, powoływać się na szkodę wynikłą ze skorzystania z treści Usługi i domagać się zwrotu zapłaconej kwoty w przypadku, gdy chodzi o sprawy hipotetyczne a także, gdy nie opisał w całości oraz w wyczerpujący sposób stanu faktycznego w Formularzu oraz Dodatkowym pytaniu oraz gdy pewne fakty pominął.

 22. W przypadku, gdy w toku odpowiedzi wymagana będzie kolejna interpretacja prawa lub zbadanie dokumentów prawnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z poszerzeniem treści Odpowiedzi.

 23. Usługodawca zaznacza, że w przypadku gdy przygotowanie treści Odpowiedzi może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego, etyki zawodowej lub wiąże się z pewnym ryzykiem lub Prawnik nie posiada wystarczającej wiedzy lub kwalifikacji do opracowania treści Odpowiedzi, wtedy może zostać odmówione udzielenie Odpowiedzi. W takim przypadku Usługobiorca zostaje poinformowany przez Usługodawcę.

 24. Za język komunikacji ustanawia się język polski. Istnieje możliwość indywidualnie ustalenia innego języka.

 25. Usługobiorca kontaktuje się w kwestiach merytorycznych tylko i wyłącznie poprzez formularz kontaktowy zwarty w Serwisie lub drogą mailową, poprzez adres wskazany na stronie internetowej zawartej w Kontakcie.

 26. W kwestiach technicznych, administracyjnych oraz dotyczących informacji jak funkcjonuje Serwis Usługobiorca może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy zawarty w Serwisie, drogą mailową oraz drogą telefoniczną w godzinach wskazanych w Serwisie.

 27. Wszelkie treści, dane oraz dokumenty, które wytwarzane są w ramach Usług oraz dostarczane są w postaci cyfrowej są treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., nr 827). Dane te dostarczane są elektroniczne poprzez elektroniczną pocztę mailową lub poprzez pobranie treści bezpośrednio przez Usługobiorcę z Serwisu.

 28. Proces przesłania formularzy zabezpieczony jest szyfrowaniem danych przez protokół SSL oraz indywidualnym systemem generowania linków do wyceny każdej sprawy dla każdego Usługobiorcy. Każdy link jest indywidualny i Usługodawca zaznacza, że Usługobiorca powinien dołożyć wszelkich staranności, aby niepowołane osoby nie dostały się do treści przesyłanych z Serwisu na adres poczty mailowej Usługobiorcy. Zabrania się udostępniania treści osobom trzecim.

 29. Formularz odpowiedzi przypisany jest do odpowiednich zagadnień w Serwisie. Usługobiorca wybierając jedno z zagadnień zostaje przekierowany do formularza z przygotowanymi odpowiedziami. Po odpowiedzi na wszystkie pytania Usługobiorca wpisuje swoje imię i nazwisko, adres e-mail (dwukrotnie), numer telefonu kontaktowego oraz kod pocztowy, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymanie bezpłatnych powiadomień sms dotyczących wykonywania Usługi, w tym wyceny oraz zawiadomienie o przesłaniu informacji lub opinii prawniczej. Usługobiorca opisuje sytuację prawną oraz zadaje pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź od prawnika. Usługobiorca może także dołączyć do Formularza dokumenty lub inne pliki powiązane ze swoim zapytaniem. Serwis akceptuje następujące formaty plików: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.zip. Inne formaty plików mogą zostać niezaakceptowane. Rozmiar pliku może wynosić maksymalnie 15MB.

 30. Przesłanie przez Usługodawcę zapytania do wyceny jest uwarunkowane wcześniejszym zapoznaniem się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści.

 31. Po przesłaniu zapytania na serwer poczty Usługodawcy, Usługobiorcy zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przesłania zapytania. Następnie przesyłana jest Usługobiorcy wiadomość zawierająca link przekierowujący do strony internetowej na której znajduje się indywidulna wycena odpowiedzi na zapytanie. Jednocześnie usługobiorca ma możliwość dokonania opłaty za Usługę poprzez przekierowanie do bankowości internetowej.

 32. Po opłaceniu Usługi, za wyznaczoną indywidualnie cenę, przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail odpowiedź na pytanie, informacja lub opinia prawna, sporządzona przez prawnika.

 33. Usługobiorca z momentem przesłania swojego adresu e-mail w formularzu kontaktowym wyraża zgodę na wysyłanie drogą mailową wyceny, informacji dotyczących jego sprawy, wiadomości dotyczących korzystania z Usług, zawartej umowy, Regulaminu, wystawiania opinii, zmian w Serwisie.


§7
Prawnik w Niemczech 1. Usługa „Prawnik w Niemczech” polega na przesłaniu przy użyciu serwisu przez Usługobiorcę zapytania o wydanie informacji lub opinii prawnej dotyczącej danego, opisanego zagadnienia związanego z problemem prawnym w Niemczech. Opinia lub informacja przygotowywana jest przez prawnika (adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego lub doradcę prawnego) posiadającego niezbędną wiedzę i praktykę. Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest drogą e-mail.

 2. Forma przesłania zapytania polega na wypełnieniu Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej oraz podstronach serwisu. Usługobiorca wpisuje swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail (dwukrotnie), numer telefonu kontaktowego oraz kod pocztowy, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymanie bezpłatnych powiadomień sms dotyczących wykonywania Usługi, w tym wyceny oraz zawiadomienie o przesłaniu informacji lub opinii. Usługobiorca opisuje sytuację prawną oraz zadaje pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź od prawnika. Usługobiorca może także dołączyć do Formularza dokumenty lub inne pliki powiązane ze swoim zapytaniem. Serwis akceptuje następujące formaty plików: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.zip. Inne formaty plików mogą zostać niezaakceptowane. Rozmiar pliku może wynosić maksymalnie 15MB.

 3. Treść Odpowiedzi tworzona jest na postawie ustawodawstwa polskiego lub na podstawie prawa obcego niemieckiego, przesyłana jest w terminie do 24 godzin od momentu zaksięgowania umówionej kwoty wynagrodzenia na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail, chyba że Regulamin stanowi inaczej

 4. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy § 6 pkt. 5-33 niniejszego Regulaminu.


§8
Pisma i dokumenty 1. Usługa „Pisma i dokumenty” pozwala Usługobiorcy zakupić przykładowe wzory pism i dokumentów prawniczych zwanych dalej „Pismami” przy użyciu sklepu internetowego, będącego częścią Serwisu. Usługa ta nie obejmuje możliwości zadawania pytań prawnikom.

 2. Aby skorzystać z Usługi polegającej na indywidualnym przygotowaniu treści Pisma na życzenie Usługobiorcy zastosowanie mają przepisy § 6.

 3. Wszystkie wzory Pism w serwisie udostępniane są odpłatnie Usługobiorcy w formacie *.doc, *.docx lub *.pdf.

 4. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu oraz zaakceptowaniu odpłatności Usługi razem z jej ceną, którą Usługobiorca musi zapłacić za udostępnienie przez Usługodawcę wybranego przez Usługobiorcę Pisma.

 5. Aby otrzymać wybrane Pismo Usługodawca musi:
  a) dodać wybrane pismo do koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka”
  b) dokonać zakupu pisma poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” oraz „Do kasy”
  c) Usługobiorca zostaje przekierowany do formularza zamówienia Pisma. Należy wypełnić formularz osobowy: podać swoje imię, nazwisko, państwo, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego oraz dwukrotnie adres e-mail, uwagi do zamówienia, rachunku lub faktury
  d) w przypadku, gdy Usługobiorca chciałby zamówić Fakturę VAT należy wybrać opcję „Wystaw fakturę” i wprowadzić wymagane dane: imię, nazwisko, adres, a w przypadku przedsiębiorcy: firmę, siedzibę firmy, NIP, REGON
  e) zaakceptować cenę Pisma oraz obowiązujący Regulamin oraz Politykę prywatności, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  f) klikając przycisk „Kupuję i Płacę” Usługobiorca składa oświadczenie woli zakupu Pisma i potwierdza, że ma świadomość odpłatności Usługi
  g) opłacić Pismo przy użyciu systemu Przelewy24, PayPal, kartą kredytową lub przelewem bankowym na wskazany przez Usługodawcę rachunek wraz ze wskazaniem numeru zamówienia.

 6. Usługobiorca klikając przycisk „kup dokument”, „do kasy”, „kupuję i płacę” oraz korzystając z jednej z możliwości dokonania płatności poprzez Serwis lub wpłacając cenę na rachunek bankowy Usługodawcy wyraża zgodnę na wykonanie Usługi, która ma być wykonana w całości, przed upływem terminu do prawa odstąpienia od umowy zawartego w art. 38 pkt 1 i pkt 13 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 7. Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość i akceptuje fakt, że nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 27 Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po otrzymaniu drogą mailową zakupionych Pism poprzez Serwis

 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail związanych z zakupem Pisma, w tym potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną i dokonania zakupu przy użyciu Serwisu.

 9. Każde Pismo ma swoją ustaloną indywidualnie cenę, która widnieje przy ich ikonkach na podstronach Serwisu. Podane ceny są cenami brutto, doliczony został do nich należny podatek.

 10. Po uiszczeniu ceny za dane Pismo i dokonaniu opłaty przy użyciu systemu Przelewy24, PayPal, kartą kredytową lub przelewem bankowym na wskazany przez Usługodawcę rachunek wraz ze wskazaniem numeru zamówienia przesyła na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail zakupione Pismo lub Usługobiorca zostaje przekierowany do automatycznego pobrania pliku ze wzorem Pisma.

 11. Usługodawca zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie, a także za skutki powstałe w wyniku posłużenia się udostępnionymi, przesłanymi oraz zakupionymi Pismami w ramach wykonanych Usług.

 12. Usługodawca zobowiązuje się w terminie do 24 godzin od dnia wpłynięcia kwoty ceny Pisma na rachunek bankowy wskazany przy płatności przesłać Usługobiorcy na podany adres elektronicznej poczty mailowej zakupione Pismo. Wskazany termin nie biegnie w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

 13. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej drogą mailową na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej bez podpisu odbiorcy.

 14. Z momentem przesłania Pisma na wskazany w formularzu elektroniczny adres mailowy Usługa zostaje przez Usługodawcę zrealizowana oraz w pełni wykonana.

 15. Wzory pism prawnych znajdujące się w serwisie internetowym są tylko i wyłącznie przykładami, jak można sformułować pismo w sprawie danego typu.

 16. Przedstawione w Pismach dane osobowe, adresowe, dane sprawy oraz stan faktyczny sprawy są użyte przykładowo.

 17. Wszelkie informacje zawarte we wzorze muszą zostać dokładnie przez Usługobiorcę sprawdzone i przerobione zgodnie z indywidualną sprawą Usługobiorcy w tym szczególnie: dane zaznaczone w Piśmie na kolor czerwony lub pisane pismem pochyłym, a także miejsca wykropkowane wypełnić odpowiednimi danymi. Dane te należy zmienić lub usunąć, a także dostosować do swojej indywidualnej sprawy sytuacji faktycznej oraz prawnej.

 18. Wszelkie informacje zawarte w nawiasie należy usunąć z pisma.

 19. Usługodawca zaznacza, że Pisma nie są gotowym pismem czy dokumentem prawnym do posługiwania się, a są jedynie wzorem do skorzystania i środkiem informacyjnym w przypisanych im sprawach dzięki którym Usługobiorca może samodzielnie stworzyć interesujące go pismo lub dokument.

 20. Usługobiorca jest świadomy, że każde zakupione Pismo musi samodzielnie i indywidualnie opracować mając na uwadze aspekt prawny i faktyczny swojej sprawy.

 21. W przypadku, gdy Usługobiorca napotka problemy lub wątpliwości związane z dostosowaniem treści Pisma pod swoją sprawę oraz inne wątpliwości dotyczące Pisma, należy przed wysłaniem go dalej uprzednio skontaktować się z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

 22. W przypadku, gdy Usługobiorca napotka problem lub wątpliwości związane z dostosowaniem treści Pisma pod swoją sprawę oraz inne wątpliwości dotyczące Pisma może zwrócić się z zapytaniem poprzez Serwis do Prawnika, który udzieli mu pomocy w zakresie udzielonej Usługi. Usługobiorca w przypadku skomplikowanej sprawy zastrzega sobie prawo do ewentualnej odpłatności w przypadku, gdy pismo ma być indywidualnie modyfikowane w związku z treścią merytoryczną sprawy i skomplikowaniem Pisma.


§9
Twoja firma 1. Usługa „Twoja firma” jest ofertą pośrednictwa przy otwieraniu firmy, działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego w Polsce lub w Niemczech, zwanej dalej „Firmą” przy pomocy adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub doradcy prawnego, posiadającego niezbędną wiedzę i praktykę, zwanego dalej „Prawnikiem”. Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest drogą elektronicznej poczty mailowej.

 2. W ramach usługi, prawnik dokonuje szczegółowej analizy uprzednio przesłanego przez Serwis formularza zgłoszeniowego oraz pośredniczy w procesie otwierania firmy, działalności gospodarczej lub spółki. Bazując na przesłanych przez Usługobiorcę dokumentach, informacji oraz na podstawie zebranych materiałów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz orzecznictwa, po uprzednim opłaceniu Usługi prawnik pośredniczy w otwarciu firmy, działalności lub spółki i zajmuje się formalnościami związanymi z jej otwarciem.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru odpowiedniego rodzaju Usługi co do sprawy opisanej przez Usługobiorcę.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy w pośredniczeniu przy otwarciu spółki, w przypadku gdy odpowiedź wymaga udzielenia porady prawnej lub wydania opinii prawnej.

 5. Forma przesłania zapytania o pomoc w pośredniczeniu polega na wypełnieniu podstawowego formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego zwanego dalej „Formularzem” znajdującego się na stronie głównej oraz podstronach serwisu. Usługobiorca wybiera docelowy kraj otwarcia działalności oraz rodzaj działalności, jaką jest zainteresowany. Podaje także dane: ulicę, numer lokalu, kod pocztowy, państwo oraz miasto, gdzie miałaby znajdować się firma. Następnie potwierdza rodzaj działalności jaką chciałby otworzyć.

 6. Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie bezpłatnych powiadomień e-mail oraz sms dotyczących wykonywania Usługi, w tym wyceny oraz zawiadomienie o przesłaniu informacji.

 7. Przesłanie przez Usługodawcę zapytania do wyceny jest uwarunkowane wcześniejszym zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu.

 8. Po przesłaniu zapytania na serwer elektronicznej poczty mailowej Usługodawcy zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.

 9. Na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail przesyłana jest informacja dotycząca współpracy oraz dalszych kroków niezbędnych do wykonania Usługi.

 10. Usługobiorca z momentem przesłania swoich danych osobowych oraz adresu e-mail w formularzu kontaktowym wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę drogą mailową wyceny, informacji dotyczących jego sprawy, wiadomości dotyczących korzystania z Usług, treści umowy, informacji dotyczących zawartej umowy, Regulaminu, wystawiania opinii, zmian w Serwisie.


§10
Odpowiedzialność 1. Za treść i zawartość Usług oraz innych treści publikowanych w Serwisie, w szczególności za zgodność z aktualnymi przepisami prawa odpowiedzialność ponosi ich autor.

 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za rażące niedbalstwo lub za winę umyślną w przypadku, gdy Usługobiorcą nie jest konsument.

 3. Jeżeli zaistniała szkoda, która nie jest wynikiem umyślnej winy Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Usługobiorcy ogranicza się do 10-krotności (dziesięciokrotności) wynagrodzenia brutto zapłaconego przez Usługobiorcę za świadczoną Usługę, której wykonanie było nienależyte lub gdy niewykonanie stało się źródłem odpowiedzialności.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest jedynie do szkody rzeczywistej, z pominięciem odpowiedzialności za utracone korzyści oraz inne tego typu szkody.

 5. Usługodawca oraz Autor nie ponoszą odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez Usługobiorcę, w tym za sposób wykorzystania Usługi oraz sposób wykorzystania Pisma bez przerobienia go w odpowiedni sposób, aby dotyczył indywidualnej sprawy Usługobiorcy.

 6. W przypadku zmiany lub podania niepoprawnych danych w Serwisie należy niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o tym fakcie. W przeciwnym razie wiadomości uznane zostaną za dostarczone prawidłowo.

 7. Usługodawca podkreśla, że zaleca się Usługobiorcy, aby zaciągnął porady prawnej u adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego w każdej indywidualnej sprawie lub powierzył w/w całość sprawy do prowadzenia przed podjęciem kroków lub wysłaniem Pisma.

 8. Usługodawca oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za wywołane lub niewywołane skutki prawne przy wykorzystaniu Usługi, a także za osiągnięcie lub nieosiągnięcie zamierzonego przez Usługobiorcę celu.

 9. Jeżeli Serwis jest niedostępny lub z przyczyn niezależnych czasowo wadliwy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w tym także, gdy dojdzie do awarii dostawców Internetu, sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

 10. Usługodawca zaznacza, że w przypadku prac modernizacyjnych nad Serwisem ma prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy Usługobiorca niewłaściwie korzysta z Serwisu lub stosuje się do treści ogólnie dostępnych w Serwisie.

 12. W przypadku, gdy Usługobiorca niestosuje się do Regulaminu oraz do zasad korzystania z Usług, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Informacja o przerwie technicznej przedstawiana jest w formie informacji zamieszczonej na stronie głównej Serwisu.

 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy Usługobiorca nie dostosował się do wymogów technicznych, które zostały wskazane w niniejszym Regulaminie.

 15. W przypadku, gdy Usługobiorca ma nieprawidłowo zainstalowane lub wadliwie działające oprogramowanie, w tym gdy widomości mailowe przesyłane od Usługodawcy są blokowane lub przesyłane do skrzynki SPAM lub gdy zainstalowane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu oprogramowanie jest wadliwe.


§11
Interpretacja przepisów prawa 1. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, że Usługi są tworzone na podstawie przedstawionej przez Usługobiorcę informacji i opisu sytuacji prawnej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Usługodawca ma prawo poinformować Usługobiorcę o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Usługobiorcę.

 2. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż zawsze zalecane jest Usługobiorcy w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczeń społecznych, w celu pewności i prawidłowości rozwiązania problemu prawnego, aby wystąpił do właściwego organu z prośbą o interpretację indywidualną danych przepisów prawa, nawet jeśli przesłana została interpretacja od Usługodawcy.

 3. W przypadku, gdy władza publiczna nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń, powolnie i przewlekle podejmuje czynności i działania, Usługodawca nie podnosi za to odpowiedzialności.


§12
Newsletter 1. Newsletter jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 2. Usługodawca poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej w Serwisie w miejscu wyznaczonym na zapisanie się do Newslettera oraz poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień o ofertach poprzez Serwis zapisuje się do biuletynu informacyjnego Serwisu i zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej oraz materiałów marketingowych.

 3. Po dodaniu adresu mailowego Usługodawca zapisany jest do Newslettera i subskrybuje otrzymywanie ofert z Serwisu oraz powiadomień informacyjnych.

 4. Biuletyn przesyłany jest pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail w formie html lub txt.

 5. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu poprzez link w każdej otrzymanej widomości dotyczący wypisania się lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta wskazanym w Serwisie lub formularzem kontaktowym zamieszczonym w Serwisie.


§13
Terminy 1. Niniejszym Regulaminem ustanawia się termin przesłania treści Odpowiedzi na 24 godziny od momentu zaksięgowania na koncie Usługodawcy ustalonej kwoty zapłaty za Usługę.

 2. Przesłany do godziny 14.00 w dniu roboczym Formularz oraz Formularz odpowiedzi dotyczący Usług otrzymuje gwarantowaną odpowiedź dotyczącą oferty, wyceny oraz zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeszcze w tym samym dniu.

 3. Przesłany po godzinie 14.00 w dniu roboczym Formularz oraz Formularz odpowiedzi dotyczący Usług nie ma gwarancji odpowiedzi dotyczącej oferty, wyceny oraz zawarcia umowy o świadczenie Usługi w tym samym dniu.

 4. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, nie licząc weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. W przypadku § 7 pkt. 2 termin wynosi 48 godzin od momentu zaksięgowania na koncie Usługodawcy ustalonej kwoty zapłaty za Usługę.

 6. Treści Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień z dziedziny prawa podatkowego udzielane są w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Usługodawcy.

 7. W przypadku, gdy Usługobiorca chciałby uzyskać treść Odpowiedzi w szybszym terminie niż wskazane w pkt. 1 i 2, za dodatkową zapłatą kwoty wynagrodzenia treść może zostać przygotowana szybciej w terminie indywidualnie ustalonym z Usługobiorcą.

 8. Wskazane terminy mogę zostać wydłużone, szczególnie gdy wystąpią okoliczności niezawinione oraz niezależne od Usługodawcy lub Prawnika, gdy treść Zapytania jest skomplikowana lub wymaga szczegółowej analizy różnych źródeł prawa lub przesłanej przez Usługobiorcę dokumentacji sprawy, gdy w danym okresie jest duży natłok pracy, duża ilość napływających Zapytań, z przyczyn zdrowotnych, w okresach weekendowych i dni ustawowo wolnych od pracy, a także w terminach wakacyjnych i ferii.

 9. Usługobiorca zostaje zawiadomiony przez Usługodawcę o wydłużeniu terminu, podając nowy termin wykonania Usługi.

 10. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi po otrzymaniu informacji o wydłużeniu terminu i w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy otrzymuje pełen zwrot wartości kwoty zapłaconej za Usługę. W przypadku, gdy Usługobiorca nie skorzysta z przysługującego mu prawa, nowy wydłużony termin przesłania treści Odpowiedzi nie może być podnoszony za podstawę reklamacji.

 11. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego art. 491, w przypadku zwłoki Usługodawcy z wykonaniem Usługi, Usługobiorca ma prawo do określenia dodatkowego terminu do spełnienia zobowiązania z zagrożeniem, że w przypadku upływu terminu i niewykonaniu Usługi ma prawo do odstąpienia od umowy.

 12. Usługobiorca ma prawo bez wyznaczenia dodatkowego terminu lub po upływie terminu pierwotnego żądać wykonania Usługi.


§14
Wynagrodzenie za Usługę 1. Usługodawca z momentem przesłania Formularza lub Formularza kontaktowego z dotrzymaniem Terminów przez Usługodawcę otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej wycenę zwierającą informację o kwocie wysokości wynagrodzenia brutto za uzyskanie treści Odpowiedzi na pytanie lub wycenę dotyczącą współpracy przy pośrednictwie w otwieraniu firmy, działalności gospodarczej lub spółki.

 2. Informacja z wyceną jest bezpłatna.

 3. Wynagrodzenie obejmuje czynności Usługodawcy polegające na udostępnieniu treści Odpowiedzi stworzonej przez Prawnika a także pomocy w znalezieniu odpowiedniego Prawnika do przekazania mu sprawy.

 4. Usługodawca nie jest związany żadnymi wytycznymi co do określania wysokości kwoty wynagrodzenia i ustala ją dowolnie. Jeżeli Usługobiorca nie jest zadowolony z Wyceny może zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu.

 5. Na wskazany w Formularzu adres mailowy Usługobiorca otrzymuje Wycenę wraz z linkiem do szczegółowej wyceny oraz przekierowanie do opłacenia bezpośrednio Usługi różnymi sposobami.


§15
Płatność 1. Płatność za Pisma i dokumenty została uregulowana w §7 pkt.5-6, 8-13 niniejszego Regulaminu. W pozostałym zakresie obejmują podpunkty niniejszego artykułu.

 2. Usługobiorca po otrzymaniu wyceny na wskazany adres mailowy może zrezygnować z zawarcia umowy u wykonanie Usługi lub skorzystać z opcji „Kup dokument”. 1. Rezygnacja z Usługi nie wiąże się z żadnymi kosztami dla obu stron i nie powoduje powstania z tego tytułu żadnych roszczeń.

 2. Aby Płatność została uznana, zapłata za Usługę musi zostać dokonana w całości.

 3. Usługobiorca ma różne możliwości zapłaty za Usługę:
  a) przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  b) przelew online za pośrednictwem serwisu PayPal;
  c) wpłata za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na wskazany rachunek Usługodawcy.

 4. Usługobiorca nie ma możliwości zapłaty za Usługę w żaden inny niż wymienione powyżej sposoby, w szczególności nie ma możliwości płatności gotówką.

 5. W przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może przesłać pocztą mailową elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres mailowy biuro@juramo.pl. Ma to na celu przyspieszenie ogólnie przyjętych niniejszym Regulaminem Terminów. Jeżeli kwota nie zostanie zaksięgowana uznaje się umowę o świadczenie Usługi za nieważną i Usługodawca może dochodzić od Usługobiorcy zapłaty za Usługę odpowiadającą wysokości Wynagrodzenia przesłanego w Wycenie.

 6. Koszt transferów bankowych związanych z opłatą za przelewy obciąża w całości Usługobiorcę.


§16
Faktura 1. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej drogą poczty mailowej na wskazany w formularzu adres bez podpisu odbiorcy.

 2. Jeżeli Usługobiorca poprosił o wystawienie faktury VAT w trakcie korzystania Usługi i podał w tym celu wszelkie potrzebne dane firmy lub instytucji jako odbiorcy faktury VAT, domniemywa się że Usługobiorcą jest przedsiębiorca.

 3. Usługobiorca powinien do dnia 15 następnego miesiąca powiadomić Usługodawcę, że Usługa świadczona jest na rzecz podmiotu gospodarczego oraz wskazać dane firmy. W przypadku braku informacji Usługa świadczona jest na rzecz osoby fizycznej i maksymalnie do 3 miesięcy od daty wykonania Usługi faktura taka może być na daną osobę wystawiona.

 4. Jeżeli Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT powinien zaznaczyć informację podczas procesu zakupu lub też zwrócić się mailowo na adres biuro@juramo.pl i poprosić o wystawienie takiej faktury wskazując dane firmy (nazwa, siedziba, NIP).

 5. Za dzień dostarczenia, korekty lub duplikatu faktury VAT uznaje się dzień jej wystawienia i przesłania przez Usługodawcę.

 6. Faktura na żądanie klienta może być w terminie do 7 dni od momentu żądania wysłana pocztą na wskazany przez Usługobiorcę adres.

 7. Usługobiorca zgadza się, aby faktury VAT były wystawiane i przesyłane jedynie w formie elektronicznej, w formacie *.pdf, bez podpisu Usługobiorcy. Akceptuje fakt, że faktury w wersji papierowej nie będą wysyłane tradycyjnie pocztą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528.).

 8. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi przepisami dotyczącymi zasad wystawiania i otrzymywania e-faktur i akceptuje je.


§17
Prawa autorskie 1. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie należą do Usługodawcy, a także wszelkie Pisma i Dokumenty oraz treści przesyłane Usługobiorcy w toku wykonywanych Usług. Usługodawcy przysługują pełne prawa autorskie co do wszelkich treści związanych z Serwisem.
  2. Z wykonaniem Usługi treści Odpowiedzi na zapytania oraz przesłanych Usługobiorcy Pism, w dalszym ciągu treści te pozostają przedmiotem praw autorskich Usługodawcy, a prawa autorskie nie zostają przeniesione na Usługobiorcę, treści te zostają mu jedynie odpłatnie udostępnione w celach informacyjnych.
  3.   Skorzystanie z Usług Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Usługobiorcę jakichkolwiek prawa autorskich do udostępnionych treści i utworów.
  4.   Usługobiorca oświadcza, że jest mu wiadomym, iż treści zamieszczone w Serwisie, a także wszelkie treści Odpowiedzi na zapytania oraz Pism, objęte są ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5.   Usługobiorca oświadcza, że jest mu wiadomym, iż treści zamieszczone w Serwisie, a także wszelkie treści Odpowiedzi na zapytania oraz Pism udostępniane są mu odpłatnie w celach informacyjnych i wymagają zgody Usługodawcy na ich dalsze rozpowszechnianie.
  6.   W przypadku, gdy treści opublikowane w Serwisie zostaną wykorzystane, powielone lub przerobione w jakikolwiek sposób ustalona zostaje wysokość sumy pieniężnej do zapłaty będąca minimalną wartością wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody na korzystanie utworu w kwocie 50 zł za 1000 znaków w tekście, z przypisami, nie licząc spacji.
  7.   Zabronionym jest powielanie, rozpowszechnianie a także przekazywanie osobom trzecim jakiejkolwiek części Serwisu, publikowanych treści, Pism i Odpowiedzi na zapytania w jakikolwiek sposób.
  8.   Zakupiony wzór Pisma może być tylko i wyłącznie przerobiony pod stan faktyczny i prawny sprawy Usługobiorcy oraz wykorzystany do celów rozwiązania jego sprawy.
  9.   Zabronione jest pod rygorem odpowiedzialności prawnej bez zgody Usługodawcy wszelkie wykorzystywanie (w pełni lub częściowo), użycie, przerabianie zawartości treści Serwisu oraz wszystkich innych treści uzyskanych w toku wykonywania przez Usługodawcę Usługi, w tym treści Odpowiedzi na zapytanie i Pism.


§18
Opinie klientów 1. Usługobiorca może dobrowolnie wystawić opinię po skorzystaniu z Usługi oferowanej przez Serwis.

 2. Opinia może, ale nie musi zostać opublikowana przez Usługodawcę w Serwisie na podstronach zawierających komentarze Usługobiorców.

 3. Treść Opinii powinna być prawdziwa i obiektywna, a także trzymać się ram dobrych obyczajów. Opinia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Za treść Opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne opublikowanie w Serwisie jego opinii.

 6. Wyłącznie Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść Opinii.


§19
Odstąpienie od umowy 1. Każdy Usługobiorca, będący konsumentem (Konsument) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, czyli od dnia dokonania opłaty za wykonanie Usługi, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być przesłane tylko i wyłącznie pocztą i wymaga formy pisemnej przesłane na adres korespondencyjny serwisu za potwierdzeniem odbioru. Adres dostępny jest na zapytanie usługobiorcy. Usługodawca nie przyjmuje oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przekazanego drogą elektroniczną.

 3. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy, Usługodawca musi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zamówioną Usługą. 1. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności używając takiego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Strony ustalą inaczej.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługa została w pełni przez Usługodawcę wykonana, w tym: została przesłana treść odpowiedzi, przesłane zostały dokumenty lub spełniony został, któryś z kroków przy otwieraniu działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego.

 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta, iż gdy Usługa zostanie wykonana przez Usługodawcę, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Jednocześnie Konsument wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu 14 dni, będącym terminem do odstąpienia od umowy.

 4. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który przed zrealizowaniem przez Usługodawcę Usługi odstąpi od Umowy, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za spełnioną część Usługi i wykonaną pracę od chwili zawarcia Umowy do chwili odstąpienia od umowy w tym między innymi analiza sprawy, dokumentów, przepisów prawa, orzecznictwa, praca Prawnika, przygotowanie zleconych Treści. Kwotę do zapłaty ustala się mając na względzie wynagrodzenie oraz zakres wykonanej Usługi.


§20
Reklamacja 1. Reklamacja musi zostać złożona przez klienta w sposób pisemny, przesłana pocztą, za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Serwisu.

 2. W reklamacji należy wskazać kto składa reklamacje, dane osobowe i adres poczty elektronicznej, wskazać indywidualny numer sprawy lub zamówienia, opisać i uzasadnić podstawy reklamacji, wskazać jakie jest żądanie reklamującego Usługobiorcy.

 3. W przypadku, gdy brakuje danych z pkt. 2 niniejszego przepisu Usługodawca może wezwać do ich uzupełnienia. Jeżeli Usługobiorca zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji, termin doręczenia uzupełnienia reklamacji liczy się jako termin doręczenia reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres korespondencyjny Usługodawcy, który został wymieniony w pkt.1.

 5. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni na doręczoną reklamację nie oznacza jej przyjęcia ani akceptacji.

 6. W odpowiedzi na reklamację Usługodawca przesyła propozycję załatwienia reklamacji celem zaspokojenia roszczeń obu Stron.

 7. Za podstawy reklamacji Usługobiorca nie może w szczególności wskazywać poniższych okoliczności:
  a) Odpowiedź na zapytanie została udzielona w opóźnionym terminie, ale Usługobiorca zaakceptował taki przebieg Usługi, szczególnie jeśli przesyłał dodatkowe pytania do sprawy;
  b) Odpowiedź na zapytanie została udzielona w opóźnionym terminie o czym Usługobiorca został poinformowany, ale nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy;
  c) Treść odpowiedzi wskazuje, że ze względu na szerokie pole interpretacji prawa, a także obecnej obowiązującej wykładni prawa nie można jednoznacznie rozwiązać problemu i jest to np. jedna z możliwości, zgodnie z §10 niniejszego Regulaminu;
  d) Usługobiorca otrzyma Odpowiedź, która jest dla niego niekorzystna;
  e) Odpowiedź wskazuje, że Usługobiorca musi wystąpić o interpretację indywidualną prawa podatkowego lub o ubezpieczeniach społecznych o czym mowa w §10 pkt. 2 niniejszego Regulaminu;
  f) W przypadku, gdy Usługobiorca zadaje pytania dodatkowe, a Usługodawca odmawia odpowiedzi ze względu na dodatkowe wynagrodzenie.

 8. Usługobiorca w terminie do 7 dni informuje Usługodawcę , czy przesłana propozycja została zaakceptowana.

 9. Z chwilą upływu terminów zawartych w niniejszym przepisie postępowanie reklamacyjne uważa się za zakończone.

 10. Jeżeli Usługobiorca nie zaakceptuje przesłanej przez Usługodawcę propozycji, o czym go poinformuje, postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane.

 11. Konsument ma prawo skorzystania z dochodzenia roszczeń przy użyciu pozasądowych sposobów w tym z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz innych instytucji, które pomagają w przypadku dochodzenia roszczeń konsumenckich. Lista rzeczników dostępna jest pod adresem strony internetowej http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

 12. Konsument ma prawo skorzystania także z mediacji pozasądowej, gdzie strony mogą osiągnąć porozumienie przy użyciu pozasądowego sposobu komunikacji.


§ 20
Ochrona Danych Osobowych, Cookies


Polityka Ochrony Danych Osobowych określona została w zakładce Polityka Prywatności, która jest ogólno dostępna pod adresem: http://juramo.pl/o-nas/?tab=juramo-polityka, a Polityka Cookies pod adresem: http://juramo.pl/o-nas/?tab=juramo-cookies.


§21
Postanowienia końcowe 1. Dostęp do niniejszego Regulaminu dostępny jest bezpłatnie, w każdym czasie, pod adresem: http://juramo.pl/o-nas/?tab=juramo-regulamin lub też w stopce strony głównej, zakładka „Regulamin”. Usługobiorca oraz Usługodawca mogą odtwarzać, przechowywać oraz powielać treść Regulaminu w pierwotnej formie bez zmian.

 2. Usługi wykonywane są na podstawie niniejszego Regulaminu i wszelkie spory dotyczące wykonywania zawartej na podstawie Regulaminu Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w dobrej wierze oraz polubownie.

 3. W przypadku braku porozumienia Stron w sposób polubowny Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu, w przypadku, gdy Usługobiorcą nie jest Konsument, jest Sąd siedziby Usługodawcy.

 4. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zmieniać Regulamin. O każdych zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadamia Usługobiorców, których zawarta umowa jest w tym czasie wykonywana, poprzez wiadomość e-mail informując o prawie wypowiedzenia umowy do 14 dni. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie terminu wypowiedzenia Umowy. Dla Usług wykonanych przed wejściem zmienionego Regulaminu stosuje się uprzedni Regulamin z dnia zawarcia Umowy o wykonanie Usługi.

 5. Przepisy zawarte w Regulaminie są zgodne z przepisami ustawy o ochronie konsumentów i nie uchybiają im, jeżeli Usługobiorcą jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z osobą Usługodawcy, a czynność niezwiązana jest bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z zastosowaniem art. 384-385 Kodeksu Cywilnego.

 6. W przypadku, gdy jakikolwiek przepis jest sprzeczny z przepisami ustawy o prawach konsumenckich, nie stosuje się go.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 lutego 2018 r. i stosuje się go do świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniania treści cyfrowych oraz korzystania ze strony internetowej przy wykorzystaniu Prawniczego Serwisu Internetowego www.juramo.pl.


§22
Przepisy


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW DOTYCZĄCA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Każdy Usługobiorca, będący konsumentem (Konsument) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, czyli od dnia dokonania opłaty za wykonanie Usługi, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.


 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być przesłane tylko i wyłącznie pocztą i wymaga formy pisemnej. Usługodawca nie przyjmuje oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przekazanego drogą elektroniczną.


W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy, Usługodawca musi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zamówioną Usługą.


Usługodawca dokonuje zwrotu płatności używając takiego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Strony ustalą inaczej.


Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługa została w pełni przez Usługodawcę wykonana, w tym: została przesłana treść odpowiedzi, przesłane zostały dokumenty lub spełniony został, któryś z kroków przy otwieraniu działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego.


Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta, iż gdy Usługa zostanie wykonana przez Usługodawcę, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Jednocześnie Konsument wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu 14 dni, będącym terminem do odstąpienia od umowy.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który przed przesłaniem mu treści Usługi odstąpi od Umowy, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za spełnioną część Usługi i wykonaną pracę od chwili zawarcia Umowy do chwili odstąpienia od umowy w tym między innymi analiza sprawy, dokumentów, przepisów prawa, orzecznictwa, praca Prawnika, przygotowanie zleconych Treści. Kwotę do zapłaty ustala się mając na względzie wynagrodzenie oraz zakres wykonanej Usługi.


Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Prawniczego Serwisu Internetowego www.juramo.pl
„Juramo Grupa Prawna”

wersja z dnia: 20 czerwca 2019


1. Niniejsze przepisy Polityki Prywatności określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez Prawniczy Serwis Internetowy „Juramo Grupa Prawna”, a także w związku z bezpłatnym korzystaniem z Serwisu bez korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w Serwisie jest właściciel działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą „Juramo Grupa Prawna, Weronika Stachura”, o numerze NIP 5851455708 REGON 367470537. Kontakt możliwy pod adresem e-mail: biuro@juramo.pl. "Juramo Grupa Prawna, Weronika Stachura” jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” oraz zgodnie z przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
3. W związku z powierzonymi danymi oraz w trosce o ich bezpieczeństwo opracowane zostały wewnętrzne procedury, które chronią dane i zapobiegają udostępnianiu ich osobom trzecim. Administratorem bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Ochrony Danych jest Weronika Stachura, która kontroluje zgodność wykonywania polityki bezpieczeństwa danych i bada zgodność ich przetwarzania i przchowywania z wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.
4. Na podstawie wyrażanej przez Użytkownika zgody oraz działając na podstawie przepisów prawa, Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Usług oferowanych przez Serwis, w szczególności w realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami. Dane przetwarzane są także w celach księgowych i rozliczeniowych, a także komunikacyjnych, archiwalnych, administracyjnych, analitycznych, ewidencyjnych oraz dowodowych.
5. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowej (np. poprzez newsletter). Zgodę tą można odwołać w każdym momencie.
6. Dane osobowe i inne informacje o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu pozyskiwane są poprzez:
a) dobrowolne wypełnienie formularza informacyjnego, zawierającego informacje: imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, adres, kod pocztowy, NIP, REGON, nr rachunku bankowego
b) dobrowolne wypełnienie formularza informacyjnego, zawierającego dane firmy, nazwa, adres, rodzaj działalności, opis
c) gromadzenie plików „cookies”, zasady i polityka plików „cookies” znajduje się pod adresem: http://juramo.pl/o-nas/?tab=juramo-cookies
7. Podane w formularzach dane przetwarzana są do określonego celu wynikającego z funkcjonalności danego formularza (np. Formularz Twoja Firma, w celu konsultacji w zakresie pośrednictwa w otwarciu podmiotu gospodarczego).
8. Jeżeli Użytkownik wpisuje treść zapytania lub dołącza do formularza załącznik, zobowiązany jest do zakrycia, wykreślenia lub zamiany np. poprzez wprowadzenie inicjałów lub pseudonimów, w treści danych osób trzecich.
9. Dostęp do danych osobowych mają:
a) Administrator Danych Osobowych
b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
c) Pracownicy Serwisu
d) Osoby, które współpracują z Serwisem w zakresie związanym z jego obsługą, w tym między innymi programiści i informatycy. Osoby te wpisane są do ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
e) Podmioty systemów płatności elektronicznych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego)
- Przelewy24
DialCom24 Sp. z o.o.. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. PayPro SA. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.
- PayPal Polska Sp. Z O.O.
KRS: 0000289372
NIP: 5252406419
Regon: 141108225
Adres: ul. Emilii Plater 53
10. Dane udostępniane są na wezwanie uprawnionych przepisami prawa organów państwowych.
11. Informacje zbierane przez Serwis podawane są przez Użytkownika dobrowolnie.
12. Każda osoba fizyczna, ma prawo wglądu do umieszczonych przez siebie danych zawartych w formularzu, a także do modyfikacji oraz usunięcia i zaprzestania przetwarzania jej danych w każdym momencie.
13. Zbierane przez Serwis dane to także informacje, które dostarczają informacji w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu czyli: Adres IP, Typ przeglądarki i systemu operacyjnego, Informacja czy skorzystano z Usługi, Nazwa domeny.
14. Administrator odpowie na wszelkie pytania dotyczące zapisów ochrony danych osobowych oraz obowiązującej polityki prywatności niniejszego Serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładce O nas - Kontakt.

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach świadczenia usług drogą elektroniczną, statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń na naszą infolinię
Anna Zaborowska
Specjalista od spraw klienta
+48 507 80 22 88