Mieszkam za granicą, chcę rozwodu w Polsce. Czy jest to możliwe?

Wielu Polaków zastanawia się czy mieszkając na stałe za granicą mogą dalej rozwieść się w Polsce.

Z racji, że Polska należy do Unii Europejskiej w tytułowej kwestii należy zasięgnąć do obowiązującego w tym przypadku wszystkie kraje członkowskie Rozporządzenia Rady Europy z dn. 27 listopada 2003r. Jest to rozporządzenie Bruksela bis.

Jednym z elementów orzekania w sprawie rozwodowej jest decydowanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Sąd rozstrzyga te kwestie jeżeli dzieci mieszkają w Polsce. W przeciwnym razie, gdy mieszkają one za granicą, Sąd może zadecydować tylko wtedy, gdy małżonkowie wyraźnie bądź dorozumianie wyrażą zgodę na orzecznictwo w tej kwestii sądu polskiego.

Wzór pozwu o rozwód znajdziesz w zakładce Pisma i dokumenty, w razie skomplikowanej sprawy możesz skontaktować się z prawnikiem Juramo, który pomoże Ci znaleźć rozwiązanie dla sprawy.

Kiedy będzie można starać się o uzyskanie rozwodu w Polsce?

I. Pierwszy przypadek to przede wszystkim taki, gdy oboje małżonkowie posiadają obywatelstwo polskie.
II. Gdy powód mieszka za granicą, a pozwany w Polsce.
III. Gdy powód jest obywatelem Polski i minimalnie od 6 miesięcy posiada miejsce zwykłego pobytu w Polsce, a pozwany mieszka za granicą.
IV. Gdy powód nie ma obywatelstwa polskiego, lecz mieszka w Polsce minimalnie od roku, a pozwany mieszka za granicą.
V. Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, kiedy przynajmniej jedno z małżonków zamieszkuje dalej w Polsce, a ostatnie miejsce zwykłego pobytu obojga było w Polsce.
VI. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale zamieszkują oboje na stałe na terenie Polski.

Należy pamiętać, że:
– w Polsce obowiązuje zasada orzekania rozwodu z winy małżonka lub bez winy! Jakie są różnice formalne oraz praktyczne? Odpowiedzi na to pytanie udzielę w kolejnym wpisie dotyczącym prawa rodzinnego.
– koniecznym warunkiem, aby uzyskać wyrok rozwodowy jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Jeśli sąd nie dopatrzy się tej przesłanki, rozwód nie zostanie orzeczony, mimo że małżonkowie mogą zgodnie tego żądać. Czym jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Odpowiedź znajdziecie w kolejnym wpisie.

Masz wątpliwości co do Twojej sprawy? Chciałbyś skonsultować się z prawnikiem? Sprawdź na co musisz zwrócić uwagę przed rozwodem lub w trakcie. Napisz do nas!